Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 2 ÁP DỤNG TỪ 28/12/2015

Giáo viên

Nguyễn Mai Tiến

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

11A

3

 

 

 

 

11B

4

 

 

 

 

 

5

11A

 

 

 

 

Giáo viên

Huỳnh Viết Trung

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10B

 

4

 

 

 

10B

 

5

10B

 

 

 

 

Giáo viên

Bùi Văn Sơn

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

12D

12D

 

 

 

3

12D

12A

 

 

 

4

12A

12A

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trần Công Anh

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

11A

 

 

3

 

 

11A

 

11A

4

 

 

 

 

11A

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Mai Thị Tuyền

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

10A

12C

10A

2

 

 

10A

12C

11B

3

12B

11B

12C

 

10B

4

12B

10B

11B

12B

10B

5

12B

 

11B

 

 

Giáo viên

Phan Châu Hoàng

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

11A

12C

11A

 

2

12C

12B

12B

12B

 

3

11A

12B

 

12C

 

4

11A

12C

 

 

 

5

12C

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thiên Chi Nha

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

12A

 

11B

 

2

12A

12A

 

11B

 

3

 

 

 

 

 

4

11B

 

 

12A

11B

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Văn Hảo

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

10B

 

 

10B

2

 

10A

10B

 

 

3

10B

12D

10A

12D

10A

4

 

12D

10A

12D

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Huyền

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

12C

 

10B

 

2

12B

 

 

11A

 

3

12A

10B

 

11B

 

4

12D

10A

 

10A

 

5

12D

 

 

 

 

Giáo viên

Lê Thị Thanh Hải

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

12B

10B

12D

11A

2

11B

12C

12D

10A

10A

3

12C

 

12A

12A

 

4

10B

11B

12B

11A

 

5

12A

 

 

 

 

Giáo viên

Võ Thanh Dũng

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

11B

 

 

2

10A

 

11B

 

 

3

10A

 

 

 

 

4

 

 

11A

 

 

5

11B

 

11A

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Lan Phương

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

10A

11A

 

 

2

10B

11B

 

 

 

3

 

11A

11B

 

 

4

10A

 

10B

 

 

5

10A

 

 

 

 

Giáo viên

Lương Thị Thắm

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

12D

12A

12B

11B

2

11A

11A

 

12A

10B

3

11B

12C

10B

10A

 

4

12C

12B

12D

 

10A

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Đỗ Văn Trung

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

12B

12A

 

2

 

 

12A

12D

 

3

 

 

12D

12B

 

4

 

 

12C

12C

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Thái Thị Ái Chi

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

11B

 

 

 

2

 

10B

 

 

 

3

 

10A

 

 

 

4

 

11A

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phan Thế Vĩnh

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

12D

 

 

2

 

 

12C

 

 

3

 

 

12B

 

 

4

 

 

12A

 

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trần Quốc Tuấn

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

10A

 

2

 

 

 

10B

 

3

 

 

 

11A

 

4

 

 

 

11B

 

5

 

 

 

 

 

Sở giáo dục Kinh tế kỹ thya65t Báo daklak UBND Tĩnh Vnexpress http://tuoitre.vn/ Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên
Thành phố Buôn ma thuột
28oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 4 km/hkm/h
TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG .  Số 14, 9 tháng 5, TDP1 - TT.Krông Kmar - Krông Bông -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0500 3 733 434 - 0500.3 732 515 0500 3732 250- . Email :  ttgdtxkrongbong@gmail.com