Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH KỲ 2 ÁP DỤNG TỪ 22/02/2016

Lớp

12A

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Hóa học

Vật lý

2

PĐ Văn

PĐ Văn

Ngữ Văn

Sinh vật

Hóa học

3

Toán

Toán

Sinh vật

Toán

Toán

4

PĐ Toán

Vật lý

Lịch sử

PĐ Toán

Địa lý

5

 

 

 

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 

TC-S

TC-Sinh 

 

 

3

 

TC-S

 TC-Sinh 

 

 

4

 

TC-Địa, Lý

 TC-Hóa

 

 

5

 

TC-Địa, Lý

 TC-Hóa

 

 

Lớp

12B

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Hóa học

Sinh vật

Toán

Ngữ Văn

2

Vật lý

Toán

Lịch sử

Toán

PĐ Văn

3

Ngữ Văn

Địa lý

Vật lý

Hóa học

Toán

4

Ngữ Văn

PĐ Toán

PĐ Văn

Sinh vật

PĐ Toán

5

 

 

 

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 

TC-S

 TC-Sinh 

 

 

3

 

TC-S

 TC-Sinh 

 

 

4

 

TC-Địa, Lý

TC-Hóa 

 

 

5

 

TC-Địa, Lý

 TC-Hóa

 

 

Lớp

12C

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Ngữ Văn

Toán

Vật lý

Toán

2

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Sinh vật

PĐ Văn

PĐ Toán

3

Hóa học

Toán

Lịch sử

Sinh vật

PĐ Văn

4

Toán

Địa lý

PĐ Toán

Hóa học

Vật lý

5

 

 

 

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 

TC-S

 TC-Sinh  

 

 

3

 

TC-S

 TC-Sinh  

 

 

4

 

TC-Địa, Lý

TC-Hóa  

 

 

5

 

TC-Địa, Lý

TC-Hóa  

 

 

Lớp

12D

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Địa lý

Lịch sử

Sinh vật

Hóa học

2

Toán

Toán

Hóa học

Vật lý

Toán

3

Ngữ Văn

Ngữ Văn

PĐ Văn

Toán

Vật lý

4

PĐ Văn

Ngữ Văn

Sinh vật

PĐ Toán

PĐ Toán

5

 

 

 

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 

TC-S

TC-Sinh 

 

 

3

 

TC-S

TC-Sinh 

 

 

4

 

TC-Địa, Lý

TC-Hóa 

 

 

5

 

TC-Địa, Lý

TC-Hóa 

 

 

Lớp

11A

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Vật lý

Vật lý

Lịch sử

Ngữ Văn

2

Toán

Hóa học

Toán

Hóa học

Ngữ Văn

3

Toán

Sinh vật

Ngữ Văn

Toán

PĐ Hóa

4

Địa lý

Ngữ Văn

PĐ Văn

PĐ Toán

GDCD

5

PĐ Lý

PĐ Văn

PĐ Toán

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 

Nghề PT 

Ngoại ngữ


 

3

 

 Nghề PT

Ngoại ngữ


 

4

 

 Ngoại ngữ

Tin học


 

5

 

 

Tin học

 

 

Lớp

11B

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Toán

Hóa học

Toán

Toán

2

Toán

Sinh vật

Tin học

PĐ Toán

PĐ Toán

3

Vật lý

Ngữ Văn

Tin học

Lịch sử

GDCD

4

Hóa học

Ngữ Văn

Vật lý

Ngữ Văn

Ngữ Văn

5

Địa lý

PĐ Lý

PĐ Hóa

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 

 

PĐ Văn

 

 

3

 

 Ngoại ngữ

PĐ Văn


 

4

 

 Nghề PT

Ngoại ngữ


 

5

 

 Nghề PT

Ngoại ngữ


 

Lớp

10A

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Toán

Ngữ Văn

Toán

Địa lý

2

Địa lý

Vật lý

Ngữ Văn

Lịch sử

Vật lý

3

Toán

Hóa học

Toán

Ngữ Văn

Tin học

4

PĐ Toán

Sinh vật

Hóa học

PĐ Lý

Tin học

5

PĐ Hóa

Ngoại ngữ

PĐ Toán

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 


 

 Ngoại ngữ

 

3

 


 

Ngoại ngữ 

 

4

 


 

PĐ Văn 

 

5

 


 

 PĐ Văn

 

Lớp

10B

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

Sinh vật

Toán

Ngữ Văn

Tin học

2

PĐ Hóa

Địa lý

PĐ Lý

Toán

Tin học

3

Địa lý

Toán

Hóa học

Vật lý

Toán

4

Vật lý

Ngoại ngữ

PĐ Toán

Lịch sử

Hóa học

5

Ngữ Văn

PĐ Toán

Ngữ Văn

 

Sinh hoạt lớp

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

CHAO CO

 

 

 

 

2

 


 

PĐ Văn 

 

3

 


 

PĐ Văn 

 

4

 


 

Ngoại ngữ 

 

5

 


 

Ngoại ngữ 

 

Sở giáo dục Kinh tế kỹ thya65t Báo daklak UBND Tĩnh Vnexpress http://tuoitre.vn/ Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên
Thành phố Buôn ma thuột
28oC
Độ ẩm: 89%C
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h
TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG .  Số 14, 9 tháng 5, TDP1 - TT.Krông Kmar - Krông Bông -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0500 3 733 434 - 0500.3 732 515 0500 3732 250- . Email :  ttgdtxkrongbong@gmail.com