Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN HỌC KỲ 2 ÁP DỤNG TỪ 22/02/2016

Giáo viên

Nguyễn Mai Tiến

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

11B

4

 

 

 

 

11A

5

 

 

 

 

11A

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Huỳnh Viết Trung

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

10B

2

 

 

 

 

10B

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10B

Buổi chiều

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Giáo viên

Bùi Văn Sơn

Có tác dụng từ ngày

22/02/2016

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

12A

12A

 

 

2

12A

12A

12A

 

 

3

</