Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA CỤM ĐỊA PHƯƠNG

Họ và tên

Số báo danh

Điểm thi

Ngày sinh

ĐỖ THỊ THÚY AN

040000021

Toán:   1.75

09/05/1997

PHẠM NGỌC AN

040000041

Toán:   1.75   Sinh học:   1.60

16/06/1997

ĐỖ VƯƠNG ANH

040000061

Toán:   1.25   Ngữ văn:   2.25   Hóa học:   4.00   Sinh học:   3.40

09/07/1997

NGUYỄN THỊ ANH

040000104

Toán:   2.25   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   4.80   Sinh học:   5.80

19/08/1996

PHAN THỊ TRÂM ANH

040000119

Toán:   2.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   3.80

15/04/1997

TRỊNH THỊ VÂN ANH

040000131

Toán:   1.25   Ngữ văn:   4.25   Lịch sử:   3.75   Địa lí:   3.00

28/02/1998

TRẦN QUỐC BẢO

040000212

Toán:   2.50   Ngữ văn:   4.25   Lịch sử:   5.50   Địa lí:   5.00

17/01/1998

VŨ VĂN BẢO

040000214

Toán:   3.00   Ngữ văn:   3.75   Hóa học:   6.20   Sinh học:   4.60

27/05/1995

H BĂNG ÊBAN

040000229

Toán:   0.00   Ngữ văn:   2.75   Sinh học:   1.60   Địa lí:   2.00

27/03/1998

Y BĂO NIÊ

040000238

Toán:   1.00   Ngữ văn:   2.50   Hóa học:   4.60   Sinh học:   2.20

11/04/1996

Y BẾT ÊBAN

040000264

Toán:   1.50   Ngữ văn:   3.25   Hóa học:   4.00   Sinh học:   3.20

04/04/1995

H BÍCH ÊBAN

040000284

Toán:   0.00   Ngữ văn:   3.25   Sinh học:   1.40   Địa lí:   2.00

30/07/1989

TR