Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH ÁP DỤNG TỪ 05/09/2016

TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG

--------------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH ÁP DỤNG TỪ 05/09/2016

Lớp

12A

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAO CO

Sinh vật

Toán

Văn học

Hóa học

 

2

Vật lý

Lịch sử

Toán

Hóa học

Toán

 

3

Văn học

Vật lý

Địa lý

Lịch sử

Địa lý

 

4

Văn học

 

 

Toán

Sinh hoạt

 

5

 

 

 

 

 

 

Lớp

12B

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAO CO

Vật lý

Địa lý

Toán

Văn học

 

2

Địa lý

Sinh vật

Hóa học

Toán

Văn học

 

3

Toán

Lịch sử

Toán

Hóa học

Lịch sử

 

4

Vật lý

 

 

Văn học

Sinh hoạt

 

5

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAO CO

Văn học

Tin học

Hóa học

Ngoại ngữ

 

2

Sinh vật

Văn học

Tin học

GDCD

Vật lý

 

3

Địa lý

Ngoại ngữ

Sinh vật

Toán

Toán

 

4

Lịch sử

Vật lý

Toán

Ngoại ngữ

Văn học

 

5

Toán

 

Hóa học

 

Sinh hoạt

 

Lớp

11B

Có tác dụng từ ngày

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAO CO

Tin học

Vật lý

GDCD

Toán

 

2

Lịch sử

Tin học

Địa lý

Ngoại ngữ

Hóa học

 

3

Sinh vật

Toán

Hóa học

Văn học

Sinh vật

 

4

Ngoại ngữ

Toán

Văn học

Toán

Ngoại ngữ

 

5

Vật lý

 

Văn học

 

Sinh hoạt

 

Lớp

10A

Có tác dụng từ ngày

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAO CO

Toán

Hóa học

Ngoại ngữ

Tin học

 

2

Văn học

Toán

Vật lý

Lịch sử

Tin học

 

3

Lịch sử

Sinh vật

Văn học

Toán

Ngoại ngữ

 

4

Địa lý

Ngoại ngữ

Văn học

Hóa học

Vật lý

 

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Lớp

10B

Có tác dụng từ ngày

Buổi sáng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAO CO

Ngoại ngữ

Văn học

Tin học

Vật lý

 

2

Hóa học

Ngoại ngữ

Văn học

Tin học

Toán

 

3

Toán

Văn học

Vật lý

Ngoại ngữ

Hóa học

 

4

Toán

Lịch sử

Sinh vật

Lịch sử

Địa lý

 

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Sở giáo dục Kinh tế kỹ thya65t Báo daklak UBND Tĩnh Vnexpress http://tuoitre.vn/ Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên
Thành phố Buôn ma thuột
28oC
Độ ẩm: 89%C
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h
TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG .  Số 14, 9 tháng 5, TDP1 - TT.Krông Kmar - Krông Bông -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0500 3 733 434 - 0500.3 732 515 0500 3732 250- . Email :  ttgdtxkrongbong@gmail.com