Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
KẾ HOẠCH CỦA TRUNG TÂM
KẾ HOẠCH DỰ HỌC TẬP TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO HỌC VIÊN CỐT THÉP-HÀN

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Krông Bông, ngày 04 tháng 05 năm 2017

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ĐI HỌC TẬP

TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO HỌC VIÊN CỐT THÉP-HÀN

 (Từ ngày 01/06 đến 30/06)

 

Căn cứ vào công văn 375/CĐNTB-ĐT V/v đưa học sinh về trường học tập trong dịp hè 2016-2017 của trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng nông lâm Trung Bộ. Trung tâm GDTX Krông Bông xây dựng kế hoạch đi học tập như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho học viên và để các em được tiếp cận với một số trang thiết bị dạy nghề hiện đại. Mặt khác tạo điều kiện cho các em có dịp được giao lưu học hỏi, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết và thực hiện chủ trương giáo dục truyền thống của học viên về trường CĐ nghề cơ điện xây dựng nông lâm Trung Bộ.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1) Đối tượng: Lớp cốt thép hàn khối 10, 11 (42T-CH02, 42T-CH03)

2) Thời gian học: Từ 01/06/2017 đến 30/06/2017 (1 tháng)

3) Địa điểm: Cơ sở 2 trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng nông lâm Trung Bộ, Bình Định.

III. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CĐXDNL TRUNG BỘ

- Tổ chức dạy học cho học viên theo chương trình với công nghệ hiện đại tại trường

- Chở học viên từ trung tâm GDTX Krông Bông về trường để học và chở trả về trung tâm khi kết thúc thời gian học tập.

- Chuẩn bị chổ ở (Phòng kí túc xá có giường ngủ, chiếu, điện, nước, quạt,…)

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn-thể-mỹ và học tập thăm quan trong thời gian học tập tại trường.

- Quản lí học viên trong thời gian học tập tại trường.

IV. TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG

- Xây dựng kế hoạch, lấy ý kiến và cho phụ huynh học viên làm cam kết đồng ý tham gia học tập tập trung tại Bình Định.

- Cử người đi theo bàn giao học viên về trường cao đẳng.

- Lập danh sách thông tin để quản lí học viên gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại học viên và phụ huynh.

- Phối hợp với trường trong quá trình quản lí học tập tại trường của học viên.

V. HỌC VIÊN VÀ PHỤ HUYNH

- Học viên tự túc tư trang cá nhân: Quần, áo, chăn, màn, …

- Ăn uống: Học viên tự nấu ăn tại kí túc xá hoặc đóng tiền đặt cơm căn tin của kí túc xá. Mức đóng tiền ăn tại Căn Tin: 15.000/suất trưa, chiều; ăn sáng 10.000/suất; (Dự kiến 900.000/tháng; mỗi ngày 2 bữa ăn trưa, chiều; ăn sáng tự túc).

- Những học sinh có chế độ trợ cấp xã hội sẽ được phát trong dịp học tại trường để chi tiêu sinh hoạt.

VI. LƯU Ý:

Trên đây dự kiến kế hoạch đi học tập tại trường Cao đẳng ngề CĐXDNLTB, Bình Định của 2 lớp cốt thép hàn. Đề nghị phụ huynh, học viên cho ý kiến trước khi xây dựng kế hoạch chính thức.

Số ĐT ý kiến Thầy Tiến-GĐ 0919 489 787; Thầy Trung-PGĐ 09 8800 8811.

Nơi nhận:

-Ban giám đốc (b/c)

-GVCN, HV, PH.

-Lưu VT

 

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Huỳnh Viết Trung

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

CAM KẾT ĐỒNG Ý CHO HỌC VIÊN ĐI HỌC TẬP TRUNG

 

Kính gửi: Ban giám đốc trung tâm GDTX Krông Bông

Tôi tên là: ............................................................. Điện thoại :..............................

Là phụ huynh học viên tên: .................................. Điện thoại :..............................

Đang học lớp văn hóa:........................................... Lớp nghề :...............................

Chổ ở hiện tại :.......................................................................................................

Căn cứ vào kế hoạch đi học tập, tập trung 1 tháng tại Bình Định của trung tâm GDTX Krông Bông và trường Cao đẳng Nghề cơ diện xây dựng nông lâm Trung Bộ. Tôi có ý kiến như sau:

€ đồng ý  cho con đi học tập theo kế hoạch trên và đóng tiền ăn theo quy định của kế hoạch xây dựng;

€ không đồng ý. Nếu phụ huynh không đồng ý cho học viên đi học thì cho ý kiến khác để trung tâm có hướng giải quyết. Ý kiến của phụ huynh :               

................................................................................................................................

................................................................................................................................

                                                                                             Phụ huynh

                                                                                        (Kí, ghi rõ họ tên)

Sở giáo dục Kinh tế kỹ thya65t Báo daklak UBND Tĩnh Vnexpress http://tuoitre.vn/ Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên
Thành phố Buôn ma thuột
28oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 4 km/hkm/h
TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG .  Số 14, 9 tháng 5, TDP1 - TT.Krông Kmar - Krông Bông -  Đắk Lắk
    Điện thoại: 0500 3 733 434 - 0500.3 732 515 0500 3732 250- . Email :  ttgdtxkrongbong@gmail.com