Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
v
Người dùng
Mật khẩu
Đăng ký thành viên
Quên mật khẩu ?
Login
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT 2017

TRUNG TÂM GDTX KRÔNG BÔNG

KẾT QUẢ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2017

TT

Lớp 12

Họ và tên

Điểm số các bài thi

Điểm XTN

Kết quả

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Địa lý

KHTN/KHXH

1

TDO

NGUYỄN HỮU DỤC

2,4

2,75

2,5

5,8

3

 

 

3,767

5,69

Đậu

2

TDO

CHÁNG SEO DÙNG

2,8

2

 

 

 

4,25

7

5,625

6,19

Đậu

3

TDO

H ČEN ÊBAN

2

2,25

 

 

 

2,5

3,75

3,125

5,08

Đậu

4

TDO

H GEN MDRANG

1,2

2,25

 

 

 

3,5

4,75

4,125

4,91

Rớt

5

TDO

ĐẶNG CHÂU GIANG

3,4

3,25

 

 

 

4

7,75

5,875

5,28

Đậu

6

TDO

NGUYỄN THANH GIANG

2

3,5

4

3,25

4,5

 

 

3,917

4,27

Rớt

7

TDO

ĐỖ THÀNH DUY HẢO

2,6

3,25

 

 

 

4,75

5,5

5,125

5,08

Đậu

8

TDO

ĐINH THỊ BÍCH HẬU

2,8

4,5

3

2,5

3

 

 

2,833

5,41

Đậu

9

TDO

HUỲNH ĐỨC HÒA

3,2

1,25

 

 

 

3,5

4,5

4

4,68

Rớt

10

TDO

VÕ DUY HÒA

3

1,25

 

 

 

1,75

3,25

2,5

4,08

Rớt

11

TDO

THÀO VĂN HỜ

2,4

2

 

 

 

3,25

5,75

4,5

4,93

Rớt

12

TDO

NGUYỄN QUỐC HUY

2,2

3

2,25

2,75

3,25

 

 

2,75

4,88

Rớt

13

TDO

PHẠM TRƯỜNG HUY

1,4

1,75

 

 

 

2,25

2,75

2,5

4,14

Rớt

14

TDO

VÕ SĨ KHANG

2,6

3

3

3,25

3,75

 

 

3,333

5,04

Đậu

15

TDO

ĐỖ TRỌNG LỄ

2,6

3

 

 

 

3,25

5,75

4,5

4,93

Rớt

16

TDO

TRẦN PHI LONG

3

3,5

2,75

1

3,5

 

 

2,417

4,74

Rớt

17

TDO

CHÁNG SEO LÒNG

3

2,75

3

2

1,5

 

 

2,167

5,09

Đậu

18

TDO

NGUYỄN VĂN LỘC

2,8

3,5

 

 

 

6

6,5

6,25

6,04

Đậu

19

TDO

HẦU SEO MĂNG

2

1,25

 

 

 

1

3,5

2,25

4,27

Rớt

20

TDO

HẦU SEO MĂNG

1,4

2,2

 

 

 

2,5

2,75

2,625

4,66

Rớt

21

TDO

TRƯƠNG DIỆU MY

2,4

4

2,25

3,75

3,25

 

 

3,083

5,13

Đậu

22

TDO

H NEM BKRÔNG

2,8

1,25

 

 

 

2,75

2,25

2,5

3,64

Rớt

23

TDO

NGUYỄN THỊ THANH NHÃ

2,8

3,75

 

 

 

2,5

4,5

3,5

5,13

Đậu

24

TDO

H NHÌ ÊUNG

2,6

3,75

 

 

 

3

4,75

3,875

5,55

Đậu

25

TDO

H - NIÊNG BYĂ

2,2

2,25

 

 

 

4,5

5,25

4,875

5,45

Đậu

26

TDO

GIÀNG SEO PÁO

2

2,25

3

2

3,25

 

 

2,75

4,89

Rớt

27

TDO

PHAN TRẦN ĐÌNH PHONG

2,6

3

2

1,5

2,5

 

 

2

4,34

Rớt

28

TDO

NGÔ THỊ BÍCH PHƯỢNG

3

1,5

2,75

1,75

3,75

 

 

2,75

4,61

Rớt

29

TDO

NGUYỄN ĐẠI QUANG

1,8

2

 

 

 

2,75

5,5

4,125

4,07

Rớt

30

TDO

THÀO SEO SỀ

0,8

1,75

 

 

 

3,75

3,75

3,75

4,68

Rớt

31

TDO

Y SÊPAS BYĂ

 

 

 

 

 

 

 

0

4

Rớt

32

TDO

H SIVA BUÔN YĂ

3,2

2,5

 

 

 

3,5

4,75

4,125

5,74

Đậu

33

TDO

HUỲNH V TRƯỜNG SƠN

3,4

2,25

 

 

 

3,75

1,5

2,625

5,03

Đậu

34

TDO

SÙNG MINH SƠN

1

1,5

1,75

4,5

2

 

 

2,75

4,1

Rớt

35

TDO

BẢO TÀI

2

3

 

 

 

5

2,25

3,625

4,76

Rớt

36

TDO

NGUYỄN P HÀ THƯƠNG

2,6

2,75

3,25

3,25

2

 

 

2,833

4,96

Rớt

37

TDO

BẢO PHƯỚC TÍNH

 

 

 

 

 

 

 

0

3,2

Rớt

38

TDO

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

3

3

 

 

 

4

5,25

4,625

5,12

Đậu

39

TDO

SÙNG SEO VẦN

2,8

1,5

1,25

3

3

 

 

2,417

4,59

Rớt

40

TDO

TRẦN ĐỨC VIỆT

1,2

1,25

2,25

3

4

 

 

3,083

4,37

Rớt

41

TDO

SÙNG SEO VƯ

 

 

 

 

 

 

 

0

3,35

Rớt

42

TDO

Y ZÊ NIÊ

2,4

1,25

 

 

 

4

6,75

5,375

4,73

Rớt

43

12A

Y ÁO KUAN

2

4

 

 

 

5,25

5,75

5,5

5,89

Đậu

44

12A

DƯƠNG VĂN CƠ

4,8

5

 

 

 

6,5

7

6,75

7,01

Đậu

45